Poradnia hematologiczna

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi, w szczególności chorobami układu chłonnego oraz problematyką kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym.

ZAKRES USŁUG

Choroby hematologiczne zazwyczaj są wyleczalne, jednak ich zbyt późne wykrycie oraz brak odpowiedniego leczenia może doprowadzić do wielu groźnych powikłań.

Do lekarza hematologa należy się zgłosić z objawami, takimi jak: świąd skóry, zmęczenie, senność, bóle kości, krwawienia i siniaki z niewyjaśnionych przyczyn, utrata masy ciała, przewlekły kaszel, powiększone węzły chłonne oraz częste infekcje.

Zakres konsultacji obejmuje diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń hematologicznych:

 

  • zaburzeń składu elementów morfotycznych krwi tj. niedokrwistości,małopłytkowości, leukopenie
  • chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa)
  • szpiczaka plazmocytowego
  • białaczek, zespołów mielodysplastycznych (MDS)
  • nowotworów mieloproliferacyjnych: czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, osteomielofibroza

Lekarz

dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka

Hematolog

dr n.med. Iwona Grygoruk-Wiśniowska

Hematolog