Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

Jakie badania wykonujemy?

W naszym centrum medycznym wykonujemy następujące badania:

 • PFO
 • EKG
 • UKG
 • DOPPLER
 • HOLTER RR
 • HOLTER EKG RR
 • SPIROMETRIA
 • UROFLOWMETRIA
 • USG 3D
 • USG 4D
 • KTG

Badania okulistyczne:

 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
 • implantacja sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej
 • podszycie sztucznej soczewki
 • repozycja przemieszczonej soczewki
 • OCT, angio OCT, tomografia siatkówki
 • Gdx, HRT- diagnostyka jaskry
 • leczenie zaćmy wtórnej, YAG kapsulotomia, laser YAG
 • USG gałki ocznej
 • komputerowe pole widzenia (perymetria statyczna i kinetyczna)
 • komputerowe badanie wzroku
 • ocena ostrości widzenia do dali i do bliży
 • dobór szkieł do dali i pracy z bliska oraz odległości pośrednich z wykorzystaniem foroptera
 • dobór okularów peryzmatycznych w przypadkach dwojenia
 • dobór pomocy optycznych dla osób słabo widzących
 • dobór wszystkich typów miękkich i twardych soczewek kontaktowych (w tym także wykonywanych indywidualnie na zamówienie ) w oparciu o cyfrową analizę rogówki
 • ortosoczewki – śpisz w soczewkach, w dzień widzisz dobrze bez soczewek
 • komputerowa topografię rogówki (mapę rogówki)
 • diagnostyka i leczenie stożka rogówki ( cross linking, x-linking)
 • badanie ciśnienia śródgałkowego tonometrem aplanacyjnym i bezkontaktowym
 • ultrasonograficzny pomiar grubości rogówki (pachymetria)
 • ocena powiek, spojówki rogówki i innych elementów przedniego odcinka gałki ocznej w lampie szczelinowej
 • badanie dna oka w lampie szczelinowej za pomocą soczewki Volka (stereoskopowy obraz dna oka)
 • badanie obwodu siatkówki trójlustrem Goldmana
 • retinoskopię przy pomocy panfundoskopu (panfundoskopia)
 • ocena w lampie szczelinowej struktury ciała szklistego soczewką Volka
 • badanie dna oka wziernikiem (oftalmoskopem)
 • gonioskopię (badanie kąta przesączania)
 • stereoskopową ocenę tarczy nerwu wzrokowego
 • badanie widzenia stereoskopowego
 • badanie widzenia barwnego
 • diagnostyka drożności dróg łzowych
 • diagnostyka zespołu suchego oka (czas przerwania filmu łzowego BUT, testy Schirmera barwienie rogówek fluorosceiną, zielenią indocyjaninową, ocenę fałdów spojówkowych)
 • aplikacja zatyczek punktów łzowych
 • egzoftalmometria (pomiar wytrzeszczu gałek ocznych)
 • usunięcie gradówki, kępek żółtych, brodawczaka kolczystokomórkowego