mgr Patrycja Wolak – Bieda

mgr Patrycja Wolak – Bieda

FIZJOTERAPEUTA UROGINEKOLOGICZNY

   Patrycja Wolak – Bieda – pedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Trener
   Smyko-multisensoryki, manager Szkoły Rodzenia Medicome Baby

    

   Godziny pracy


   Poniedziałek: 13:00 – 17:50
   Środa: 10:00 – 15:30
   Czwartek: 16:00 – 18:45 (Zajęcia grupowe z Magdaleną Kosowską)

   Cennik


   -Diagnoza SI (Przewidziane 2 spotkania) – 100 zł/h
   – Pisemna opinia na prośbę rodzica – 50 zł
   – Terapia SI – 90 zł/45-55 min (w zależności od potrzeb dziecka)
   – Konsultacja niemowląt i małych dzieci do 3 r.ż. – 100 zł/h
   Smykomultisensoryka:
   – Karnet miesięczny (4 wejścia dziecka i opiekuna) – 160 zł
   – Jednorazowe wejście dziecka i opiekuna – 50 zł

   Zakres działań


    

   1. Terapia i diagnoza integracji sensorycznej

   Codziennie i nieustannie, do ludzi w każdym wieku, docierają bodźce oraz niezliczona
   liczba informacji ze środowiska zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. Wszelkie
   komunikaty odbierane są za sprawą powszechnie znanych zmysłów wzroku, smaku, dotyku,
   słuchu, węchu, ale jak się okazuje nie tylko dzięki tym pięciu wymienionym. Wiele osób nie
   zdaje sobie sprawy z istnienia dwóch pozostałych układów sensorycznych a mianowicie
   przedsionkowego i proprioceptywnego, które wraz ze zmysłem dotyku określane są, jako
   systemy bazowe.
   Można powiedzieć, iż niezwykle ważną rolę będzie pełniła zdolność człowieka do
   odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły
   z otoczenia jak i własnego ciała oraz przetwarzania ich w mózgu. Proces ten nazywany jest
   integracją sensoryczną bądź przetwarzaniem sensorycznym.

   Warto mieć jednak na uwadze, iż nie u wszystkich osób przetwarzanie zmysłowe
   przebiega prawidłowo. Lęk wysokości może stanowić pewien deficyt integracji sensorycznej
   jednakże w tym przypadku osoba po prostu unika sytuacji, które mogą go wywołać. Problem
   pojawia się w momencie, gdy zaburzenie integracji sensorycznej może utrudniać codzienne
   funkcjonowanie a dokładniej problemy w nauce, problemy z nawiązywaniem kontaktów
   społecznych czy też problemy z brakiem akceptacji samego siebie.
   Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to „trudność w sposobie odbierania,
   organizowania i wykorzystywania przez mózg informacji sensorycznej, w wyniku, czego
   codzienne interakcje z otoczeniem danej osoby są nieefektywne. Stymulacja sensoryczna
   może wywołać trudności w ruchu, emocjach, uwadze lub reakcjach adaptacyjnych tej osoby”
   (C. S. Kranowitz, Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza
   i postępowanie).
   Naprzeciw powyższym trudnościom wychodzi diagnostyka i terapia procesów
   integracji sensorycznej, którą praktykujemy w naszym Centrum Medycznym.

   2. Konsultacja niemowląt i małych dzieci 3 r.ż.

   Jednym z warunków prawidłowego rozwoju małego człowieka jest  stworzenie
   warunków, które umożliwiają mu poznawanie własnego ciała oraz eksplorowanie otoczenia,
   w którym, na co dzień wzrasta.
   Dlaczego warto dbać o to już od narodzin?
   Niezwykle cenną właściwością mózgu jest jego neuroplastyczność. Układ nerwowy
   dziecka kształtuje się poprzez doświadczenia i stymulacje, którym jest poddawany. Dziecko,
   aby w pełni się rozwijać potrzebuje różnorodnych bodźców i ich powtarzalności. Ilość
   połączeń w mózgu wpływa na to, jak dziecko funkcjonuje (jak zapamiętuje, jak spostrzega i
   uczy się świata). Pierwsze trzy lata życia dziecka są okresem największej plastyczności
   mózgu. Brak stymulacji z tego okresu nie jest prosty do nadrobienia.
   Zatem co robić z dzieckiem? Co wybierać z wachlarzu artykułów, zabawek
   i akcesoriów proponowanych na rynku? Jak nie doprowadzić do przestymulowania i tym
   samym niepokojących zachowań u dziecka?

   Konsultacja według potrzeb może obejmować:

   – ocenę procesów samoregulacji związanych z przetwarzaniem bodźców
   sensorycznych;
   – poradę jak (prze)stymulować rozwój zmysłowy dziecka?
   – poradę jak mądrze bawić się z niemowlakiem?
   – poradę jakie zabawki i pomoce wybierać i jak z nich korzystać?
   – DIY – zabawki i aktywności, które można przygotować samemu.

   3. Smyko-Multisensoryka ®

   Czym są zajęcia?
   Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia
   teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji
   sensorycznej.

   SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:
   – Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.
   – Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych
   z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców
   potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
   – Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny
   dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych
   bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji
   sensorycznej.
   – Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo
   stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
   – Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
   – Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa
   i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

   Dla kogo?

   Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia (a
   nawet starszych) i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe*.
   (*na ten moment zajęcia będą organizowane dla dzieci w wieku od 6 do 14 miesiąca).
   Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń
   integracji sensorycznej, czyli:

   – ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
   – nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
   – wcześniactwo,
   – obniżona punktacja Apgar,
   – nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie
   mięśniowe, asymetria)
   – problemy z ssaniem,
   – późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
   – dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają,
   trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu
   fizycznego),
   – dzieci nadwrażliwe na bodźce.

   Jak są prowadzone?

   – Na zajęciach stymulujemy wszystkie zmysły (7, a nawet 8!), przede wszystkim
   skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
   – Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
   – Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.
   – Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na
   zabawę własną.
   – Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane, aby każdy
   znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod
   tym kątem modyfikować zabawy.
   – Rodzice dostają informacje, w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
   – Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego
   układ przedsionkowy.
   – Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka
   dźwiękowa©  (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów z Evana Studio),
   która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.
   Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych
   faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania,
   smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania
   świata wielozmysłowo. Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać dzieci oraz edukować
   rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka, na co
   dzień, czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

   4. Zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce

   Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnościami
   w nauce, a więc:
   – dyslektyków
   – dysortografików
   – dysgrafików
   – dyspraktyków
   – a także dzieci znajdujące się w grupie ryzyka dysleksji.
   Atrakcją naszych zajęć jest wykorzystanie RUCHU będącego podstawą wszystkich
   działań w tym także możliwości uczenia się. Dość często trudnościom w nauce towarzyszą
   problemy z Integracją Bilateralną, a więc ze współpracą, koordynowaniem symetrycznych
   i asymetrycznych ruchów a także z przekraczaniem linii środkowej ciała. Przekłada się to
   bezpośrednio na niezrozumienie instrukcji, problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony,
   nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe, problemy z czytaniem, pisaniem, mówieniem,
   pamięcią.
   Dzięki Metodzie Bilateralnej Integracji polegającej na wykonywaniu odpowiednio
   dobranych ćwiczeń a dokładnie sekwencji ruchowych, w sposób przyjemny i atrakcyjny dla
   dzieci usprawniamy pracę obu półkul mózgowych oraz rozwijać połączenia nerwowe.
   Program Integracji Bilateralnej można łączyć z innymi programami, dlatego też
   równolegle wykorzystujemy Program Integracji Odruchów według Sally Goddard.
   Program Integracji Odruchów według Sally Goddard nazywany inaczej
   Wspomaganiem rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce” opiera się na
   powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko
   w pierwszym roku życia, co ma wpłynąć na dojrzałość neuromotoryczną oraz usprawnić
   funkcje i obszary warunkujące proces uczenie się i zdobywania informacji.

   Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

   Program zajęć:
   Poznanie emocji i ich sygnałów płynących z ciała:
   – Termometr złości: ile nas, tyle emocji.
   – Praca z bajkami terapeutycznymi – dla grupy młodszej.
   – Mentalne techniki zarządzania emocjami – dla grupy starszej.
   – Tworzenie palety barw emocji.
   – Ekspresja emocji, na co dzień – kompletowanie narzędzi pomocnych w akceptowanym
   wyrażaniu przeżywanych uczuć: np. torba złości, krzesło zastanowienia, słoik
   spokoju.
   – Uzewnętrznianie emocji w ruchu i tańcu.
   – Granice ciała i emocji – warsztat arteterapeutyczny.

   Cykl spotkań dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi

   Program zajęć:
   – Mózg a emocje. Temperament człowieka.
   –  Rozwój integracji sensorycznej a zachowanie.
   – Czym jest podwrażliwość i nadwrażliwość na bodźce?
   – Jakie aktywności pomagają w wyciszeniu? Wypróbujesz na sobie!
   –  Pozytywna dyscyplina – co zamiast „nie” i kar?
   – „Nie z miłości”.
   – Porozumienie bez przemocy. Poznaj język życia: komunikaty i zwroty przydatne
   w codziennej rozmowie z dzieckiem, partnerem, szefem.
   – Spotkanie z własną złością.