PSYCHOLOG

Konsultacje, terapia i badania psychologiczne oraz Si:
– Czwartki 9:0016:00
– Od 16:00 zajęcia grupowe

mgr Magdalena Kosowska

Od kilku lat swoje życie zawodowe złączyłam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu oraz z Stowarzyszeniem dla Osób Niepełnosprawnych „Promyk”.
W swojej pracy zawodowej spotykam się z najmłodszymi pacjentami, którym towarzyszę w procesie diagnozy iwsparcia terapeutycznego. Cechuje je podejście holistyczne. W mojej ocenie, uwzględnienie czynnika emocjonalnego, społecznego, rodzinnego, poznawczego oraz sensorycznego dale szersze spojrzenie i otwiera wiele możliwości pomocy podopiecznemu. Nie wyobrażam sobie rozpatrywania kwestii trudności dziecka, biorąc pod uwagę jedynie wybrany aspekt rozwoju, skoro na  wzrost i kształtowanie człowieka wpływa niezliczona ilość czynników i ich kombinacji.

Staram się nieustannie wzbogacać swój warsztat pracy. W ostatnim czasie mocny nacisk położyłam na sferę rozwoju emocjonalnego dzieci i problem trudnych zachowań. Stawiam pierwsze kroki w komunikacji alternatywnej i z ciekawością przyglądam się problemowi wybiórczości pokarmowej. Przez ostatnie 4 lata ukończyłam następujące kursy:

• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w  nauce według programu integracji odruchów ​dr. Sally Goddard- Blythe INPP w Chester
• Leczenie dietetyczne i biomedyczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”
• Nadające mi uprawnienia terapeuty SI
• Praca z grupą. część I;
• Praca z grupą dziecięcą. część II;
• Mutyzm wybiórczy jako nowe wyzwanie diagnostyczno- terapeutyczne;
• Terapia neurotaktylna;
• Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących (AAC);
• Profil Psychoedukacyjny PEP-R. Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju;
• RODO w praktyce;
• Rozwój więzi, konsekwencje jej przerwania. Część I;
• Style charakteru, wsparcie terapeutyczne, ćwiczenia praktyczne. Część II.
• Szkolenie nadające  uprawnienia diagnostyczne do Skala Inteligencji Stanford – Binet 5;
• MAKTON Program Rozwoju Komunikacji PRKM. Szkolenie zaawansowane;
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motrycznym;
• Szkolenie  z dziedziny Bezpieczeństwa i higieny pracy;
• Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej;
• Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi;
• Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym;
• Niegrzeczne dzieci nie istnieją;
• Co mówią rysunki przedszkolaka;
• Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia behawioralna w teorii i praktyce”;
• Dziecko w kryzysie rozwodowym i konflikcie rodziców;
• Autyzm czy Asperger? Diagnoza różnicowa;
• Jak reagować na strach lub lęk dziecka? Praktyczny Przewodnik;
• Trener Kontroli Złości;
• Dysfagia Psychogenna- połykanie z perspektywy psychoterapeuty;

• Pozytywna Dyscyplina dla rodziców;


Nasi lekarze i specjaliści