PEDAGOG

123318824_648363275783979_9074808487534317549_o

mgr Patrycja Wolak-Bieda

Patrycja Wolak – Bieda – pedagog, Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej, Trener
Smyko-multisensoryki, manager Szkoły Rodzenia Medicome Baby

 

Godziny pracy


Poniedziałek: 13:00 – 17:50
Środa: 10:00 – 15:30
Czwartek: 16:00 – 18:45 (Zajęcia grupowe z Magdaleną Kosowską)

Cennik


-Diagnoza SI (Przewidziane 2 spotkania) – 100 zł/h
– Pisemna opinia na prośbę rodzica – 50 zł
– Terapia SI – 90 zł/45-55 min (w zależności od potrzeb dziecka)
– Konsultacja niemowląt i małych dzieci do 3 r.ż. – 100 zł/h
Smykomultisensoryka:
– Karnet miesięczny (4 wejścia dziecka i opiekuna) – 160 zł
– Jednorazowe wejście dziecka i opiekuna – 50 zł

Zakres działań


 

1. Terapia i diagnoza integracji sensorycznej

Codziennie i nieustannie, do ludzi w każdym wieku, docierają bodźce oraz niezliczona
liczba informacji ze środowiska zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. Wszelkie
komunikaty odbierane są za sprawą powszechnie znanych zmysłów wzroku, smaku, dotyku,
słuchu, węchu, ale jak się okazuje nie tylko dzięki tym pięciu wymienionym. Wiele osób nie
zdaje sobie sprawy z istnienia dwóch pozostałych układów sensorycznych a mianowicie
przedsionkowego i proprioceptywnego, które wraz ze zmysłem dotyku określane są, jako
systemy bazowe.
Można powiedzieć, iż niezwykle ważną rolę będzie pełniła zdolność człowieka do
odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły
z otoczenia jak i własnego ciała oraz przetwarzania ich w mózgu. Proces ten nazywany jest
integracją sensoryczną bądź przetwarzaniem sensorycznym.

Warto mieć jednak na uwadze, iż nie u wszystkich osób przetwarzanie zmysłowe
przebiega prawidłowo. Lęk wysokości może stanowić pewien deficyt integracji sensorycznej
jednakże w tym przypadku osoba po prostu unika sytuacji, które mogą go wywołać. Problem
pojawia się w momencie, gdy zaburzenie integracji sensorycznej może utrudniać codzienne
funkcjonowanie a dokładniej problemy w nauce, problemy z nawiązywaniem kontaktów
społecznych czy też problemy z brakiem akceptacji samego siebie.
Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to „trudność w sposobie odbierania,
organizowania i wykorzystywania przez mózg informacji sensorycznej, w wyniku, czego
codzienne interakcje z otoczeniem danej osoby są nieefektywne. Stymulacja sensoryczna
może wywołać trudności w ruchu, emocjach, uwadze lub reakcjach adaptacyjnych tej osoby”
(C. S. Kranowitz, Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza
i postępowanie).
Naprzeciw powyższym trudnościom wychodzi diagnostyka i terapia procesów
integracji sensorycznej, którą praktykujemy w naszym Centrum Medycznym.

2. Konsultacja niemowląt i małych dzieci 3 r.ż.

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju małego człowieka jest  stworzenie
warunków, które umożliwiają mu poznawanie własnego ciała oraz eksplorowanie otoczenia,
w którym, na co dzień wzrasta.
Dlaczego warto dbać o to już od narodzin?
Niezwykle cenną właściwością mózgu jest jego neuroplastyczność. Układ nerwowy
dziecka kształtuje się poprzez doświadczenia i stymulacje, którym jest poddawany. Dziecko,
aby w pełni się rozwijać potrzebuje różnorodnych bodźców i ich powtarzalności. Ilość
połączeń w mózgu wpływa na to, jak dziecko funkcjonuje (jak zapamiętuje, jak spostrzega i
uczy się świata). Pierwsze trzy lata życia dziecka są okresem największej plastyczności
mózgu. Brak stymulacji z tego okresu nie jest prosty do nadrobienia.
Zatem co robić z dzieckiem? Co wybierać z wachlarzu artykułów, zabawek
i akcesoriów proponowanych na rynku? Jak nie doprowadzić do przestymulowania i tym
samym niepokojących zachowań u dziecka?

Konsultacja według potrzeb może obejmować:

– ocenę procesów samoregulacji związanych z przetwarzaniem bodźców
sensorycznych;
– poradę jak (prze)stymulować rozwój zmysłowy dziecka?
– poradę jak mądrze bawić się z niemowlakiem?
– poradę jakie zabawki i pomoce wybierać i jak z nich korzystać?
– DIY – zabawki i aktywności, które można przygotować samemu.

3. Smyko-Multisensoryka ®

Czym są zajęcia?
Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia
teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji
sensorycznej.

SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:
– Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.
– Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych
z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców
potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
– Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny
dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych
bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji
sensorycznej.
– Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo
stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
– Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
– Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa
i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Dla kogo?

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia (a
nawet starszych) i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe*.
(*na ten moment zajęcia będą organizowane dla dzieci w wieku od 6 do 14 miesiąca).
Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń
integracji sensorycznej, czyli:

– ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
– nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
– wcześniactwo,
– obniżona punktacja Apgar,
– nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie
mięśniowe, asymetria)
– problemy z ssaniem,
– późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
– dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają,
trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu
fizycznego),
– dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Jak są prowadzone?

– Na zajęciach stymulujemy wszystkie zmysły (7, a nawet 8!), przede wszystkim
skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
– Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
– Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.
– Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na
zabawę własną.
– Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane, aby każdy
znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod
tym kątem modyfikować zabawy.
– Rodzice dostają informacje, w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
– Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego
układ przedsionkowy.
– Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka
dźwiękowa©  (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów z Evana Studio),
która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.
Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych
faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania,
smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania
świata wielozmysłowo. Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać dzieci oraz edukować
rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka, na co
dzień, czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

4. Zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnościami
w nauce, a więc:
– dyslektyków
– dysortografików
– dysgrafików
– dyspraktyków
– a także dzieci znajdujące się w grupie ryzyka dysleksji.
Atrakcją naszych zajęć jest wykorzystanie RUCHU będącego podstawą wszystkich
działań w tym także możliwości uczenia się. Dość często trudnościom w nauce towarzyszą
problemy z Integracją Bilateralną, a więc ze współpracą, koordynowaniem symetrycznych
i asymetrycznych ruchów a także z przekraczaniem linii środkowej ciała. Przekłada się to
bezpośrednio na niezrozumienie instrukcji, problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony,
nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe, problemy z czytaniem, pisaniem, mówieniem,
pamięcią.
Dzięki Metodzie Bilateralnej Integracji polegającej na wykonywaniu odpowiednio
dobranych ćwiczeń a dokładnie sekwencji ruchowych, w sposób przyjemny i atrakcyjny dla
dzieci usprawniamy pracę obu półkul mózgowych oraz rozwijać połączenia nerwowe.
Program Integracji Bilateralnej można łączyć z innymi programami, dlatego też
równolegle wykorzystujemy Program Integracji Odruchów według Sally Goddard.
Program Integracji Odruchów według Sally Goddard nazywany inaczej
Wspomaganiem rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce” opiera się na
powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko
w pierwszym roku życia, co ma wpłynąć na dojrzałość neuromotoryczną oraz usprawnić
funkcje i obszary warunkujące proces uczenie się i zdobywania informacji.

Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Program zajęć:
Poznanie emocji i ich sygnałów płynących z ciała:
– Termometr złości: ile nas, tyle emocji.
– Praca z bajkami terapeutycznymi – dla grupy młodszej.
– Mentalne techniki zarządzania emocjami – dla grupy starszej.
– Tworzenie palety barw emocji.
– Ekspresja emocji, na co dzień – kompletowanie narzędzi pomocnych w akceptowanym
wyrażaniu przeżywanych uczuć: np. torba złości, krzesło zastanowienia, słoik
spokoju.
– Uzewnętrznianie emocji w ruchu i tańcu.
– Granice ciała i emocji – warsztat arteterapeutyczny.

Cykl spotkań dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi

Program zajęć:
– Mózg a emocje. Temperament człowieka.
–  Rozwój integracji sensorycznej a zachowanie.
– Czym jest podwrażliwość i nadwrażliwość na bodźce?
– Jakie aktywności pomagają w wyciszeniu? Wypróbujesz na sobie!
–  Pozytywna dyscyplina – co zamiast „nie” i kar?
– „Nie z miłości”.
– Porozumienie bez przemocy. Poznaj język życia: komunikaty i zwroty przydatne
w codziennej rozmowie z dzieckiem, partnerem, szefem.
– Spotkanie z własną złością.

 


Jesteś zainteresowany wizytą w Oświęcimskim Centrum Medycznym?
Zarejestruj się bezpłatnie – Online.

Sprawdź wolny termin


 

Nasi lekarze i specjaliści