KARDIOCHIRURG

dr n. med. Tomasz Myrdko

Doktor jest absolwentem Collegium Medicum UJ. W trakcie studiów pracował w studenckim kole naukowym przy Klinice Kardiochirurgii w Krakowie. Od 1993 roku zatrudniony w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii KSS im. Jana Pawła II.

Należy do Towarzystw Naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgiczne,
  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Zajmuje się:

  • diagnostyką chorób układu krążenia,
  • leczeniem wad serca,
  • kwalifikacją Pacjentów do operacji kardiologicznych,
  • wykonywaniem operacji kardiochirurgicznych.

W Medicome wykonuje badanie EKG metodą Holtera oraz badanie holterem ciśnieniowym.