HEMATOLOG

dr n. med. Monika Długosz-Danecka

Specjalista hematolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Starszy asystent w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Autorka i współautorka prac naukowych oraz doniesień zjazdowych w dziedzinie hematologii oraz kardioonkologii. Ponadto aktywnie uczestniczy w ponad 20 badaniach klinicznych II i III fazy u chorych z chłoniakami nieziarniczymi i chłoniakiem Hodgkina. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologii (ICOS).

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem Pacjentów z chorobami krwi, w szczególności chorobami układu chłonnego oraz problematyką kardiotoksyczności w leczeniu onkologicznym.

Zakres konsultacji obejmuje diagnostykę oraz leczenie następujących schorzeń hematologicznych (chorób krwi):

– zaburzeń składu elementów morfotycznych krwi tj. niedokrwistości,małopłytkowości, leukopenie,
– chłoniaków nieziarniczych, chłoniaka Hodgkina (ziarnica złośliwa),
– szpiczaka plazmocytowego,
– białaczek, zespołów mielodysplastycznych (MDS),
– nowotworów mieloproliferacyjnych: czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, osteomielofibroza.

 


Jesteś zainteresowany wizytą w Oświęcimskim Centrum Medycznym?
Zarejestruj się bezpłatnie – Online.

Sprawdź wolny termin