Poradnia psychologiczna

Życie stawia nas w różnych sytuacjach. Nie ma problemów, których nie da się rozwiązać!

ZAKRES USŁUG

W codziennym życiu mogą nas spotkać różne problemy. Pomagamy osobom, u których występują:

  • problemy w relacjach z innymi
  • obniżenia własnej wartości
  • zaburzenia lękowe
  • obniżenie nastroju, depresja

Psycholog Dziecięcy

-Terapie:

Indywidualna:

  • małego dziecka (0-6lat): wsparcie rozwoju poznawczego,
  • terapia integracji sensorycznej dziecka 0 do 12 lat 

Grupowa:

  • trudności edukacyjne dla dzieci od 6 roku życia do ukończenia klasy VI SP, grupy dobrane pod względem wieku, (np. 6-9lat, 10-12)
  • Trudności emocjonalne od 3 roku życia do 12 roku życia również w mniejszych grupach, o węższym zakresie wiekowym. 

-Diagnoza

  • Rozwoju poznawczego małego dziecka (0-3 Dziecięcą Skalą Rozwojową, 2- … Stanford Binet5), trudności szkolnych, badania na potrzeby zespołów orzeczniczych, z możliwością rozróżnienia stopnia niepełnosprawności osoby badanej, osób dorosłych 
  • Rozwoju procesów integracji sensorycznej 

 

Psycholog z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz trener warsztatów umiejętności psychospołecznych:

Prowadzi konsultacje indywidualne (również online) oraz warsztaty, na których:

– Wspiera rodziców w budowaniu bliskich relacji z sobą, z partnerami i z dziećmi,

– Pomaga rodzicom rozumieć trudności dziecka i całej rodziny oraz poszukiwać strategii i rozwiązań rodzicielskich wyzwań (np. trudności dziecka ze snem, z odpieluchowaniem, dzieci wysoko wrażliwe)

– Dąży do wzmocnienia poczucia kompetencji w roli rodzica,

– Przygotowuje kobiety do porodu,

– Wspiera kobiety w okresie poporodowym (m.in. baby blues, depresja poporodowa),

– Towarzyszy kobietom w procesie poznawania siebie, akceptacji, wzmacniania poczucia własnej wartości, zmiany sposobu życia.

 

Szacunek do wartości i światopoglądu naszych Klientów jest dla nas priorytetowy. Potrafimy wspierać w trudnych sytuacjach, wspólnie znajdujemy rozwiązanie, stawiamy diagnozy i oferujemy pomoc. U nasz możesz czuć się bezpiecznie.

W naszej poradni psychologicznej panuje atmosfera zrozumienia i akceptacji. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Czasem jednak warto obrać nowy kierunek.

Specjalista

mgr Weronika Żmuda

Psycholog

mgr Monika Iskierka-Mreńca

Psycholog

mgr Magdalena Kosowska

Psycholog