Poradnia neurologopedyczna

Neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń mowy, które powstają na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych.

ZAKRES USŁUG

Kłopoty z mówieniem mogą w znacznym stopniu utrudnić codzienne funkcjonowanie.

Naszymi Pacjentami są osoby dorosłe, które cierpią na zaburzenia układu nerwowego:

 • afazję
 • dysfazję
 • afonię
 • anartię
 • dyzartię
 • dysologię
 • oligofazję
 • porażenie mózgowe
 • autyzm
 • mutyzm
 • nowotwór ośrodkowego układu nerwowego
 • udar mózgu
 • stwardnienie boczne zanikowe
 • chorobę Huntingtona

Kluczowym elementem jest czas. Im szybciej jest podjęta skuteczna terapia, tym większe są szanse na sukces. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji i dostosowaniu terapii do potrzeb Pacjenta, możliwe jest przynajmniej częściowe cofnięcie konsekwencji schorzeń układu neurologicznego.

Specjalista

mgr Tatiana Lewicka

Neurologopeda