Poradnia leczenia Uzależnień

Poradnictwo i psychoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki, leki, tzw. “nowe narkotyki”, czyli dopalacze, ale też od czynności tj. od hazardu, gier, komputera, zakupów. Wsparcie dla rodzin osób uzależnionych. Praca z dorosłymi, którzy wychowywali się w rodzinach dotkniętych piciem rodzica/ów i z tego powodu doświadczają różnych trudności (tzw. “DDA/DDD”). Realizacja rekomendowanych przez agendy Ministerstwa Zdrowia programów terapeutycznych, np. CANDIS dla użytkowników przetworów konopi.

ZAKRES USŁUG

Pierwsza wizyta (max. 3)  jest wizytą diagnostyczną, w czasie której certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień rozpoznaje problem, z którym zgłasza się pacjent. Następnie razem z pacjentem ustalane są cele terapeutyczne.

Nasza Poradnia oferuje pełną dyskrecję oraz standardy zgodne z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeuty Uzależnień* oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego** (PTP).

 

Świadczone usługi

Terapia uzależnień osób dorosłych i młodzieży (od 15 roku życia)
Psychoterapia osób dorosłych

Treningi i warsztaty:

– komunikacji

– asertywności

– redukcji stresu

– radzenia sobie z emocjami (m.in. przeżywania i wyrażania złości, smutku)

– zarządzania zmianą

Lekarz

mgr Anna Kobierska

psychoterapeutka