Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, a więc:

  • dyslektyków
  • dysortografików
  • dysgrafików
  • dyspraktyków
  • a także dzieci znajdujące się w grupie ryzyka dysleksji

Atrakcją naszych zajęć jest wykorzystanie RUCHU będącego podstawą wszystkich działań w tym także możliwości uczenia się. Dość często trudnościom w nauce towarzyszą problemy z Integracją Bilateralną, a więc ze współpracą, koordynowaniem symetrycznych i asymetrycznych ruchów a także z przekraczaniem linii środkowej ciała. Przekłada się to bezpośrednio na niezrozumienie instrukcji, problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony, nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe, problemy z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Dzięki Metodzie Bilateralnej Integracji polegającej na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń a dokładnie sekwencji ruchowych, w sposób przyjemny i atrakcyjny dla dzieci usprawniamy pracę obu półkul mózgowych oraz rozwijać połączenia nerwowe.

Program Integracji Bilateralnej można łączyć z innymi programami, dlatego też równolegle wykorzystujemy Program Integracji Odruchów według Sally Goddard.

Program Integracji Odruchów według Sally Goddard nazywany inaczej „Wspomaganiem Rozwoju Dzieci Ze Specyficznymi Trudnościami W Nauce” opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia, co ma wpłynąć na dojrzałość neuromotoryczną oraz usprawnić funkcje i obszary warunkujące proces uczenie się i zdobywania informacji.