Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

Medicome Family

DIAGNOZA, TERAPIA I WSPARCIE DZIECKA I RODZINY

CO OFERUJEMY?

 1. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA MAŁEGO DZIECKA Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI (0-7 ROK ŻYCIA)
 1. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA POZIOMU ROZWOJU INTELEKTUALNEGO (0-69 ROK ŻYCIA)
 1. TERAPIA I DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Codziennie i nieustannie, do ludzi w każdym wieku, docierają bodźce oraz niezliczona liczba informacji ze środowiska zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. Wszelkie komunikaty odbierane są za sprawą powszechnie znanych zmysłów wzroku, smaku, dotyku, słuchu, węchu, ale jak się okazuje nie tylko dzięki tym pięciu wymienionym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia dwóch pozostałych układów sensorycznych a mianowicie przedsionkowego i proprioceptywnego, które wraz ze zmysłem dotyku określane są, jako systemy bazowe.

Można powiedzieć, iż niezwykle ważną rolę będzie pełniła zdolność człowieka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia jak i własnego ciała oraz przetwarzania ich w mózgu. Proces ten nazywany jest integracją sensoryczną bądź przetwarzaniem sensorycznym.

Warto mieć jednak na uwadze, iż nie u wszystkich osób przetwarzanie zmysłowe przebiega prawidłowo. Lęk wysokości może stanowić pewien deficyt integracji sensorycznej jednakże w tym przypadku osoba po prostu unika sytuacji, które mogą go wywołać. Problem pojawia się w momencie, gdy zaburzenie integracji sensorycznej może utrudniać codzienne funkcjonowanie a dokładniej problemy w nauce, problemy z nawiązywaniem kontaktów społecznych czy też problem z brakiem akceptacji samego siebie.

Zaburzenie przetwarzania sensorycznego to „trudność w sposobie odbierania, organizowania i wykorzystywania przez mózg informacji sensorycznej, w wyniku czego codzienne interakcje z otoczeniem danej osoby są nieefektywne. Stymulacja sensoryczna może wywołać trudności w ruchu, emocjach, uwadze lub reakcjach adaptacyjnych tej osoby” (C. S. Kranowitz, Nie – zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie). Naprzeciw powyższym trudnościom wychodzi diagnostyka i terapia procesów integracji sensorycznej, którą praktykujemy w naszym Centrum Medycznym.

 1. TERAPIA RĘKI
 2. KONSULTACJA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI DO 3 R.Ż.

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju małego człowieka jest stworzenie warunków, które umożliwiają mu poznawanie własnego ciała oraz eksplorowanie otoczenia, w którym na co dzień wzrasta. Dlaczego warto dbać o to już od narodzin? Niezwykle cenną właściwością mózgu jest jego neuroplastyczność. Układ nerwowy dziecka kształtuje się poprzez doświadczenia i stymulacje, którym jest poddawany. Dziecko, aby w pełni się rozwijać potrzebuje różnorodnych bodźców i ich powtarzalności. Ilość połączeń w mózgu wpływa na to, jak dziecko funkcjonuje (jak zapamiętuje, jak spostrzega i uczy się świata). Pierwsze trzy lata życia dziecka są okresem największej plastyczności mózgu. Brak stymulacji z tego okresu nie jest prosty do nadrobienia.

Zatem co robić z dzieckiem? Co wybierać z wachlarzu artykułów, zabawek I akcesoriów proponowanych na rynku? Jak nie doprowadzić do przestymulowania i tym samym niepokojących zachowań u dziecka?

Konsultacja według potrzeb może obejmować:

 • ocenę procesów samoregulacji związanych z przetwarzaniem bodźców sensorycznych;
 • poradę jak (prze)stymulować rozwój zmysłowy dziecka?
 • poradę jak mądrze bawić się z niemowlakiem?
 • poradę jakie zabawki i pomoce wybierać i jak z nich korzystać?
 • DIY – zabawki i aktywności, które można przygotować samemu.

 

 1. SMYKO-MULTISENSORYKA®

Są to zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

SMYKO – MULTISENSORYKA® to zajęcia o charakterze:

 • Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.
 • Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
 • Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka – jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.
 • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
 • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

 

Dla kogo?

Zajęcia są skierowane do WSZYSTKICH dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia (a nawet starszych) i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe (na ten moment zajęcia będą organizowane dla dzieci w wieku od 6 do 14 miesiąca).

Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (m.in. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),
 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,
 • wcześniactwo,
 • obniżona punktacja Apgar,
 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria)
 • problemy z ssaniem,
 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,
 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),
 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Jak są prowadzone?

 • Na zajęciach stymulujemy wszystkie zmysły (7, a nawet 8!), przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.
 • Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.
 • Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.
 • Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.
 • Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane, aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.
 • Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.
 • Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy.
 • Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA® została napisana ścieżka dźwiękowa© (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów z Evana Studio), która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.

Na zajęciach jest mnóstwo: słuchania i śpiewania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, ściskania i zgniatania, malowania i paćkania się, obserwowania i doświadczania, smakowania i wąchania, ruszania się i huśtania/bujania, nieskrępowanego poznawania świata wielozmysłowo.

Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać dzieci oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień, czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.

 1. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, a więc:

 • dyslektyków
 • dysortografików
 • dysgrafików
 • dyspraktyków
 • a także dzieci znajdujące się w grupie ryzyka dysleksji

Atrakcją naszych zajęć jest wykorzystanie RUCHU będącego podstawą wszystkich działań w tym także możliwości uczenia się. Dość często trudnościom w nauce towarzyszą problemy z Integracją Bilateralną, a więc ze współpracą, koordynowaniem symetrycznych i asymetrycznych ruchów a także z przekraczaniem linii środkowej ciała. Przekłada się to bezpośrednio na niezrozumienie instrukcji, problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony, nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe, problemy z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Dzięki Metodzie Bilateralnej Integracji polegającej na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń a dokładnie sekwencji ruchowych, w sposób przyjemny i atrakcyjny dla dzieci usprawniamy pracę obu półkul mózgowych oraz rozwijać połączenia nerwowe.

Program Integracji Bilateralnej można łączyć z innymi programami, dlatego też równolegle wykorzystujemy Program Integracji Odruchów według Sally Goddard.

Program Integracji Odruchów według Sally Goddard nazywany inaczej „Wspomaganiem Rozwoju Dzieci Ze Specyficznymi Trudnościami W Nauce” opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia, co ma wpłynąć na dojrzałość neuromotoryczną oraz usprawnić funkcje i obszary warunkujące proces uczenie się i zdobywania informacji.

 1. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNYMI

PROGRAM ZAJĘĆ:

 • Poznanie emocji i ich sygnałów płynących z ciała:
 • Termometr złości: ile nas, tyle emocji.
 • Praca z bajkami terapeutycznymi – dla grupy młodszej.
 • Mentalne techniki zarządzania emocjami – dla grupy starszej.
 • Tworzenie palety barw emocji.
 • Ekspresja emocji na co dzień – kompletowanie narzędzi pomocnych w akceptowanym wyrażaniu przeżywanych uczuć: np. torba złości, krzesło zastanowienia, słoik spokoju.
 • Uzewnętrznianie emocji w ruchu i tańcu.
 • Granice ciała i emocji – warsztat arteterapeutyczny.
 1. SENSO-KAWKA
 • Mózg a emocje. Temperament człowieka.
 • Rozwój integracji sensorycznej a zachowanie.
 • Czym jest podwrażliwość i nadwrażliwość na bodźce?
 • Jakie aktywności pomagają w wyciszeniu? Wypróbujesz na sobie!
 • Pozytywna dyscyplina – co zamiast nagród i kar?
 • Porozumienie bez przemocy. Poznaj język życia: komunikaty i zwroty przydatne w codziennej rozmowie z dzieckiem, partnerem, szefem.
 • Spotkanie z własną złością.

11. MINDFULNESS

Termin mindfulness tłumaczony jako uważność lub uważna obecność to termin, który stworzył Jon Kabat – Zinn założyciel Ośrodka Uważności
w Medycynie, Opiece Zdrowotnej i Społeczeństwie Wydziału Medycznego University of Massachusetts.

Mindfulness to stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to czego doświadczamy w chwili obecnej.

To kierowanie uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej, tu i teraz, to jasne doświadczanie i postrzeganie tego co dzieje się wewnątrz nas lub co dociera do nas ze świata zewnętrznego.

Trening uważności to ćwiczenia umysłu przeznaczone dla osób, które:

– nie radzą sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Jest pomocny w:

– stanach depresyjnych,

– pomaga w uczeniu się harmonijnego życia z innymi ludźmi i środowiskiem.

 

Akademia Mindfulness dla Młodzieży to licencjonowany program zajęć edukacyjnych przygotowanych dla młodzieży w wieku od 11 do 15 lat.
Kurs składa się z 6 ok. godzinnych lekcji, zaprojektowanych tak, aby ważność była po trochu odkrywana, a nie od razu „podana na tacy”. Taka
forma okazuję się być ciekawsza i bardziej owocna dla młodzieży. Każda z lekcji składa się z multimedialnego filmu odtwarzanego na rzutniku,
określonej dawki wiedzy teoretycznej oraz ćwiczeń praktycznych związanych z uważnym oddechem czy ruchem.

 

Program zawiera wiedzę dotyczącą:

– prawidłowego oddechu,
– funkcjonowania mózgu,
– snu,
– roli hormonów i emocji w życiu człowieka.

 

Korzyści płynące z kursu to:

 

Lepsza koncentracja i pamięć

Zmniejszenie niepokoju i napięcia

Redukcja stresu

Większa świadomość emocji i ciała

Zmniejszenie poziomu agresji i autoagresji

 

Program AMdM

Lekcja 1. Doświadczyć Oddechu – tempo oddychania, układ oddechowy, ćwiczenia oddechowe
Lekcja 2. Czuć swoje ciało – co wiesz o funkcjonowaniu ciała i hormonów
Lekcja 3. Zauważyć uwagę – kształty i kolory, tryb odczuwania i myślenia, zmysły
Lekcja 4. Przyjmować uczucia – odczuwanie emocji w ciele
Lekcja 5. Chwytać myślenie – badanie swojego nadinterpretowania
Lekcja 6. Praktyka u ważności – organy wewnętrzne i emocje, rozwój młodego umysłu, reakcje stresowe w życiu codziennym.

 

Cena kursu: 600 zł

CENNIK

Terapia psychologiczna małego dziecka z trudnościami rozwojowymi (0-7 rok życia)

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA POZIOMU ROZWOJU INTELEKTUALNEGO (0-69 ROK ŻYCIA)

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA W ZAKRESIE TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZYCH I EMOCJONALNYCH

 • Pierwsza wizyta/konsultacja/diagnoza SI- 150 zł
 • Każda kolejna wizyta (diagnoza SI- przewidziane dwa spotkania lub więcej, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka) – 100 zł/h
 • Pisemna opinia na prośbę rodzica – 50 zł
 • Terapia SI – 90 zł/50 min
 • Konsultacja niemowląt i małych dzieci do 3 r.ż. – 100 zł/h
 • Smykomultisensoryka: Karnet miesięczny (4 wejścia dziecka i opiekuna) – 160 zł
 • Jednorazowe wejście dziecka i opiekuna – 50 zł
 • Zajęcia grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce

KOSZT ZAJĘĆ: 50 ZŁ. OBOWIĄZUJĄ KARNETY MIESIĘCZNE, CENA UZALEŻNIONA JEST OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH NA DANY MIESIĄC.