Masz pytania? Zadzwoń: +48 698 901 491 +48 570 333 337

Fundacja „Cud Istnienia”

Wspieramy, pomagamy, edukujemy.

Tworzymy Fundację, by móc pomagać na równoległych płaszczyznach, w pełniejszym wymiarze.

Chcemy wspierać ochronę i promocję zdrowia oraz upowszechniać kulturę fizyczną szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, ale także dzieci i młodzieży.

Fundacja „Cud Istnienia” będzie ponadto działać na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Naszym celem stanie się również przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pragniemy także działać na płaszczyźnie edukacyjnej i wydawniczej, w zakresach promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia.