Poradnia Leczenia Zaburzeń Połykania

Ze względu na dużą ilość osób zmagających się z problemami zaburzeń połykania, uruchomiliśmy Centrum Leczenia Zaburzeń Połykania.

Zaburzenia połykania utrudniają codzienne funkcjonowanie powodując ciągle uczucie dyskomfortu i zalegania czegoś w przełyku.

Mogą powstać w wyniku uszkodzenia struktur wchodzących w skład jamy ustnej, gardła czy krtani, jak również chorób ośrodkowego układu nerwowego, układu mięśniowego czy nerwów obwodowych.

Problemy z połykaniem powodują trudności w przyjmowaniu posiłków, co może prowadzić do niedożywienia, a często także do zachłystowego zapalenia płuc. Osoby z powyższymi trudnościami powinny być objęte opieką specjalisty, neurologopedy.

W naszej Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci i Mowy stawiamy na interdyscyplinarne podejście do problemu, z którym zgłasza się do nas Pacjent. Neurologopeda po przeprowadzeniu dokładnego badania i zapoznaniu się z problemem Pacjenta wdraża odpowiednie, indywidualnie dostosowane metody terapii. Może ona w znaczący sposób poprawić jakość życia Pacjenta.

Problemami związanymi z dysfagią w naszym ośrodku zajmuje się zespół składający się z: